Controleverklaring

Verklaring

Doordat de accountantscontrole nog niet is afgerond, ontbreekt de controleverklaring. Gevolg hiervan kan zijn dat de accountant nog zaken constateert die aanpassing behoeven in de jaarstukken en consequenties hebben voor het rekeningsaldo.