Bijlagen

Overzicht verloop investeringen

Overzicht

Naam Begroot 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024
Vervanging vrijverval riolering 1.000.864 852.917 147.947 1.512.149 1.540.880 1.568.616
Vervanging riolering binnenstad 163.302 65.749 97.553 642.984 655.201 666.994
Relining vrijverval riolering 100.000 146.645 -46.645 105.508 107.513 109.448
Vervanging gemalen 370.465 406.294 -35.829 250.000 250.000 500.000
Nieuwbouw brandweerkazerne 2.000.000 1.750.000 650.000
Herinrichting Openbare ruimte Oude Haven Zierikzee 835.000
Inrichtichting Grevelingenhout-Hageweg Bruinisse 150.000
Renovatie Zuidhavenpoortbrug 360.000
Herinrichting Infrastructuur Vroonweg 72.626 44.727 27.899 460.000 1.590.000
Herinrichting Noordstraat/Ring/Weststraat Burgh-Haamstede 86.250 862.500 948.750
Herinrichting Burghsweg/Weststraat Burgh-Haamstede 57.500 569.250
Dijktrappen Scharendijke 460 -460 100.000
Herinrichting Dorpstraat Scharendijke 377.088 162.303 214.785 381.125
Aanvulling Recreactieverdeelweg Scharendijke 55.000 55.000 62.000
Herinrichting Calandweg-Scheepstimmerdijk Zierikzee 212.000
Herinrichting Scheepstimmerdijk Duiker 't Sas Zierikzee 213.000
Herinrichting Nieuwstraat Bruinisse 208.000 172.118 35.882 94.000
Recreatieverdeelweg fase 3 Scharendijke 1.041 -1.041 460.000
Herinrichting Kerkring Renesse 795.000 483.662 311.338 755.000
Herinrichting Markt Brouwershaven 935.755 915.167 20.588 1.092.500
Herinrichting Grevelingenstraat 500.000 2.000.000
Aanleg rotonde Roelandsweg/Transferium 250.000 450.000
Inprikker Burgh-Haamstede 500.000
Optimaliseren Verkeersveiligheid Kloosterweg 600.000 600.000
Extra parkeerplaatsen Kop Haamstede 200.000
Herinrichting Dijkstraat Scharendijk 125.000 150.000
Herinrichting Oudestraat Bruinisse 250.000 300.000
Herinrichting Borrendamme Zierikzee 100.000
Herinrichting Poststraat Zierikzee 125.000 250.000
HerinrichtingSchuithaven Zierikzee 150.000
Herinrichting centrumgebied Sirjansland 250.000 250.000
Herinrichting Torenweg Burgh-Haamstede 85.000 115.000
Voorbereidingskrediet onderzoek N59 150.000 150.000 150.000
Herinrichting parkeerterrein Laone Renesse 210.000 282.787 -72.787 95.000
Verduurzamen Natransport Transferium 4.716 4.708 8 99.100
Mobiliteitshub Transferium Renesse 100.000
Glooiing Bruinisse Vluchthaven 581.874
Damwand Bruinisse 800.066
Steigers Vluchthaven Bruinisse 174.300 203.787 -29.487 184.000 184.000 122.700
Uitbreiding Willibrordschool voorbereiding 30.000 30.000 110.000
Inrichting buitenruimte Pontes 398.060 500.033 -101.973 677.862
Nieuwbouw Pontes 13.212.860 13.495.614 -282.754 1.467.411
Vervanging kunstgrasveld Bruse Boys 300.000
Renovatie toplaag atletiekbaan 212.960
Renovatie Toplaag kunstgrasveld hockey 217.800
Toplaag SKNWK 219.029
Onderlaag SKNWK 238.002
Toplaag SV Duiveland 219.029
Onderlaag SV Duiveland 250.211
Skatepark Schouwen-Duiveland 300.000
Electrische installatie Haven Brouwershaven 249.224 349.144 -99.920 146.149
Restauratie Oude Haven Zierikzee 241.379 132.730 108.649 555.500 2.100.000
Steigers Brouwershaven 597.600 789.139 -191.539 399.336
Conserveren Damwand Brouwershaven 212.325 166.043 46.281 137.470
Kademuur Nieuwe Haven Zierikzee 1.865.283
Kademuur metselwerk Nieuwe Haven Zierikzee 223.440 130.340
Steiger Engelse Kade 92.000 115 91.885 92.000
Toiletvoorziening strand Havenhoofd Brouwershaven 150.000
Budget reguliere investeringen Zuidhoek 34.000 34.000 198.000 175.000 175.000
Vervoermiddelen groenbedrijf Zuidhoek 72.673 72.673 195.000
Renovatie Groenloods Zuidhoek 150.000 150.000
Optimalisering digitalisering 130.000
Vervanging CODA 300.000
GGI Veilig 140.000
Hardware Audiovisuele apparatuur 156.907 84.556 72.351
Aanleg 80 extra parkeerplaatsen Noorderpoler 200.000 9.500 190.500
Reconstructie Infra de Lanen 370.000
Herinrichting Deestraat Bruinisse 380.200 134.800
Herinrichting parkeerlocaties 348.000 176.047 171.953 100.000
Parkeren voormalige gemeentewerf Scharendijke 6.262 -6.262 170.000
Flankerende maatregelen 3e fase Recreatieverdeelweg 552.757 75.716 477.041
Ontwikkelen openbare ruimte Dreef Renesse 275.000
Vervangen veegmachine Johnston 170.000
Vervanging huisvuilauto BZ-JS-28 195.000
Vervanging ondergrondse containers 59.878 117.365 -57.487 150.000 150.000 120.000
Maatregelen OAS Westerschouwen 725.000 896.730 -171.730 250.000 200.000
Afkoppelen verhard oppervlak 496.897 395.700 101.197 500.000 512.500 525.313
Klimaat adapaptieve maatregelen 180.000 180.000 180.000
Vervanging Vuilniswagen 19-BBZ-7 Volvo 215.000
Herinrichting parkeerterrein Heer Lauwendorp 86.680 80.090 6.590
Herinrichting Kerk-Dorpsplein Bruinisse 800.102 796.906 3.196
Herinrichting Hogezoom deel 3 Renesse 319.071 290.675 28.396
Toiletgebouw Haringvliet Zierikzee 115.500 127.263 -11.763
Vervanging Huisvuilauto BV-VL-99 217.240 210.861 6.379
Vervanging haakarmauto BX-PT-40 243.640 248.065 -4.425
Herinrichting Bethlehemplein Kerktuin fase 1 129.376 132.687 -3.311
Kruising Kloosterweg/Vertonsweg/Badweg 210.000 190.190 19.810
Verkeersmaatregelen Bosplein Westenschouwen 70.000 229.741 -159.741 165.000
Herinrichting Elkerzeeseweg/Putmeet Scharendijke 133.682 133.683 -1

Overzicht grote projecten binnen de sub-programma’s, niet zijnde investeringen

Overzicht

Alle projecten met een bedrag van € 50.000 of hoger zijn in dit overzicht opgenomen.

(bedragen in €)
Subprogramma Omschrijving project Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Werkelijk 2021
1.1 Bijdrage waterkwaliteit Grevelingen 1.000.000
2.2 Bijdrage verkeersmaatregelen N57/59 200.000 200.000
2.2 Bijdrage fietspad Roterijdijk 512.000
2.2 Sloop/saneringsfonds woningen 1.000.000 1.000.000
2.3 Procesgeld voor het opstellen stads- en dorpsplannen 193.448 193.448 193.448
3.1 Biodiversiteit akkerranden 50.000 50.000 57.540
2.2 Invoering omgevingswet 310.000 123.900 123.900
2.4 Procesgelden schoolbesturen 78.513 78.513
1.4 Project Deltabanen 99.000 30.000
1.4 Project Wijkwel 120.000 40.000 30.000

Kerngegevens

Overzicht

Sociale structuur Per 31-12-2021 Per 31-12-2020
Inwoners: 34.155 34.064
van 0 - 19 jaar 6.434 6.466
van 20 - 64 jaar 18.116 18.621
van 65 jaar en ouder 9.605 8.977
Participatiewet inkomen: 463 475
cliënten WWB 383 408
cliënten IOAW/IOAZ 20 22
loonkostensubsidies 60 45
Participatiewet werk: 198 203
Wet sociale werkvoorziening 178 190
Nieuw beschut 20 13
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente: (ha) 48.821 48.821
waarvan
land (ha) 22.863 22.863
binnenwater (ha) 7.313 7.313
buitenwater (ha) 18.645 18.645
Financiële structuur (bedragen in €) Totaal Per inwoner Totaal Per inwoner
Totale exploitatielasten 123.000.000 3.601 135.000.000 3.963
Opbrengst belastingen 35.835.000 1.049 33.109.000 972
Algemene uitkering gemeentefonds 53.795.000 1.575 51.573.000 1.514
Boekwaarde vaste activa 133.835.000 3.918 116.637.000 3.424
Eigen financieringsmiddelen:
Algemene reserve 25.099.000 735 19.458.000 571
Bestemmingsreserves 16.357.000 479 18.486.000 543
Voorzieningen 25.536.000 748 19.553.000 574
Vaste schuld 97.052.000 2.842 68.558.000 2.013