Onvoorzien

Voor het opvangen van niet voorziene calamiteiten wordt in de begroting jaarlijks € 150.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. Zaken die ten laste van de post onvoorzien komen, moeten voldoen aan de criteria onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. De post onvoorzien wordt slechts belast met éénmalige tegenvallers. Structurele financiële knelpunten in de begrotingsuitvoering moeten door inzet van de budgettaire ruimte of op structurele wijze door lastenverlaging of inkomstenverhoging worden opgelost.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 0 130.418 150.000 150.000 150.000 150.000
Geraamd resultaat 0 -130.418 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000