Tarief toeristen- en watertoeristenbelasting 2023

Het is inmiddels gebruikelijk dat u via de Kadernota de tarieven toeristen- en watertoeristenbelasting voor het volgende jaar vaststelt. Dit om de recreatiebranche tijdig daarover duidelijkheid te verschaffen. Vanaf het jaar 2022 gelden gedifferentieerde tarieven toeristenbelasting. Deze tarieven verhogen we zoals gebruikelijk met het indexeringspercentage voor belastingtarieven. Voor 2023 stellen we hiervoor via deze Kadernota een verhoging voor van 4,85% (zie bijlage B). De forfaitaire tarieven voor 2023 berekenen we analoog aan de hand van deze tarieven. De door u vast te stellen tarieven verwerken wij in het door u in december te behandelen voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2023.

De gedifferentieerde tarieven voor de toeristen- en watertoeristenbelasting 2023 bedragen met deze indexering:

  • per persoon per overnachting/ etmaal in het hoogseizoen € 2,04
  • per persoon per overnachting/ etmaal in het laagseizoen € 1,83
  • per overnachting op een kleinschalig kampeerterrein € 1,57

Voorstel 3

In te stemmen met de voor het jaar 2023 geïndexeerde gedifferentieerde tarieven voor de toeristen- en watertoeristenbelasting.