Financiele positie en risico’s

Voor de huidige financiële positie van de gemeente en de risico’s verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening 2021.